ZSCL - szkoła XXI wieku

Projekt realizowany w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Priorytety projektu

dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna
dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
dla poddziałania: 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT
Wartość realizowanego projektu - 2399814,20 zł
Kwota dofinansowania - 2039842,07 zł

Przedmiotem projektu było zwiększenie kompetencji ucznów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach kształcących się w zawodach poprzez przebudowę i remont klasopracowni i sal do praktycznej nauki zawodu i ich wyposażenie oraz przystosowanie do osób niepełnosprawnych. Remont i odpowiednie wyposażenie pomieszczeń kształcenia zawodowego pozwoli na stworzenie warunków do doskonalenia oraz zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji w zawodach odpowiadających zapotrzebowaniu regionalnemu i lokalnemu. Zakres projektu obejmował remont następujących pracowni:

  • pracownie informatyczne (lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych oraz aplikacji komputerowych)
  • pracownia gastronomiczna
  • pracownia elektryczna
  • pracownia organizacji reklamy
  • pracownia hotelarska
  • pracownia analityczna
  • pracownia ekonomiczna
  • pracownia obróbki cieplnej i spawalnictwa-kuźnia

Beneficjetem projektu jest Powiat Rybnicki, zaś realizatorem zadania był Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

W ramach projektu powstały profesjonalne stanowiska spawalnicze (stały spawalnicze z systemami filtrowentylacyjnymi). Pracownię wyposażono w spawarki umożliwiające spawanie metodami MMA, MIG/MAG, TIG. Zakupiono także palenisko kowalskie z okapem.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

W ramach projektu pracownię wyposażono w stoły robocze zintegrowane ze zlewem jednokomorowym, kuchnie indukcyjne z piekarnikiem, zmywarkę kapturową piec konwekcyjno-parowy i szafę chłodniczo – mroźniczą.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8

W ramach projektu przeprowadzono kompleksowy remont dwóch poziomów pracowni. Zakupiono 6 stołów ślusarskich wraz z niezbędnym sprzętem do prowadzenia zajęć z obróbki ręcznej metali. Zakupiono również 6 stołów pomiarowo-montażowych oraz wysokiej jakości sprzęt elektryczny umożliwiający przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8 Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11

Zakupiono 17 kompletnych stanowisk komputerowych ( komputer osobisty z oprogramowaniem, monitor ) oraz serwer stelażowy z niezbędnym systemem operacyjnym

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5

Zakupiono 14 kompletnych stanowisk komputerowych ( komputer osobisty z oprogramowaniem, monitor )oraz serwer stelażowy z niezbędnym systemem operacyjnym.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

Zakupiono 17 kompletnych stacji graficznych ( komputer osobisty z oprogramowaniem, monitor ) oraz serwer stelażowy z niezbędnym systemem operacyjnym. Każda stacja wyposażona została w specjalistyczne oprogramowanie do obróbki grafiki wektorowej i rastrowej. Pracownia wyposażona została również w ploter, wysokiej jakości drukarkę oraz tablicę interaktywną i rzutnik multimedialny.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

Zakupiono 17 kompletnych stanowisk komputerowych ( komputer osobisty z oprogramowaniem, monitor ) oraz wysokiej jakości urządzenie wielofunkcyjne ( m in. drukarka, skaner)

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

W ramach projektu wykonano profesjonalną zabudowę baru, zakupiono chłodziarko – zamrażarkę, zmywarkę gastronomiczną, ekspres ciśnieniowy, kuchenkę elektryczną oraz pomocnik kelnerski z wyposażeniem.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5

W ramach projektu zakupiono wysokiej jakości sprzęt do prowadzenia badań analitycznych: komorę laminarną, wytrząsarkę laboratoryjną, wirówkę laboratoryjną, spektrofotometr UV-VIS, lampę UV do chromatografii cienkowarstwowej oraz polarymetr.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

W ramach projektu przebudowano na potrzeby osób niepełnosprawnych główne wejście do szkoły.

W ramach projektu przebudowano jedną z toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Harmonogram dostaw sprzętu i robót budowlanych
Lp. Obszar realizacji zadania Kategoria zadania Data zrealizowania zadania
1. Pracownia elektryczna dostawa sprzętu VII, VIII 2017 r.
roboty budowlane V, VI, VII 2017 r.
2. Pracownia gastronomiczna dostawa sprzętu VI, VII, VIII 2017 r.
roboty budowlane VI, VII, VIII 2017 r.
3. Pracownia obróbki cieplnej i spawalnia dostawa sprzętu VII, VIII 2017 r.
roboty budowlane V, VI, VII 2017 r.
4. Pracownia lokalnych sieci komputerowych
Pracownia aplikacji komputerowych
Pracownia multimedialna i organizacji reklamy
Pracownia ekonomiczna i techniki biurowej
dostawa sprzętu III, IV 2017 r.
wykonanie sieci LAN III, IV 2017 r.
5. Pracownia hotelarska dostawa sprzętu IV, V 2017 r.
wykonanie sieci LAN III, IV 2017 r.
6. Pracownia analityczna dostawa sprzętu IV, V 2017 r.
wykonanie sieci LAN III, IV 2017 r.
7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych roboty budowlane III, IV 2017 r.
8. Podjazd dla osób niepełnosprawnych roboty budowlane III, IV 2017 r.

Tablica przed wejściem głównym do szkoły

Zdjęcia prac już wykonanych

Pracownia elektryczna

Pracownia elektryczna

Pracownia elektryczna

Pracownia elektryczna - zaplecze

Pracownia obróbki mechanicznej

Pracownia obróbki mechanicznej - zaplecze

Pracownia obróbki cieplnej

Na stronie http://bip.zs.powiatrybnicki.pl w zakładce Przetargi znajduje się ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa sprzętu dla pracowni hotelarskiej do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Na stronie http://bip.zs.powiatrybnicki.pl w zakładce Przetargi znajduje się ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa sprzętu dla pracowni analitycznej do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Na stronie http://bip.zs.powiatrybnicki.pl w zakładce Przetargi znajduje się ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych - projekt współfinansowany w ramach RPOWŚ

Na stronie http://bip.zs.powiatrybnicki.pl w zakładce Przetargi znajduje się ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa sprzętu dla pracowni elektrycznej oraz pracowni obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach - projekt współfinansowany w ramach RPOWŚ

Na stronie http://bip.zs.powiatrybnicki.pl w zakładce Przetargi znajduje się ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Sieć strukturalna dla Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach - projekt współfinansowany w ramach RPOWŚ

Na stronie http://bip.zs.powiatrybnicki.pl w zakładce Przetargi znajduje się ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa, remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej do praktycznej nauki zawodu oraz przebudowa i remont łazienki na WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - projekt współfinansowany w ramach RPOWŚ